Fundusz sołecki

Na początku roku 2021 jako prezes OSP podpisałem 4 wnioski oraz umowy o dofinansowanie do zakupów wyposażenie i remontów obiektu: umowa z Ni WFOŚ na kwotę 19 953 zł na zakup umundurowania ochronnego i koszarowego, – w trakcie realizacji; umowa z KG PSP na kwotę 2400 zł na montaż bramy garażowej, umowa na kwotę 1600 zł na doposażenie w sprzęt MDP, umowa z KG PSP – w ramach COVID-19 na kwotę 5035 zł na zakup zapasowych butli do aparatów powietrznych, zapasowych masek oraz rękawic ochronnych – zrealizowana

PLIK PDF

Plac zabaw

W roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego planowałem rozbudować plac zabaw o stacjonarny stół do tenisa stołowego oraz postawienie huśtawki lub bujaka. Z uwagi na inne zadania oraz że potrzebny był projekt – zadanie to nie zostało zrealizowane. W roku 2021 zostaliśmy mile zaskoczeni – gmina Krapkowice zrealizowała to zadanie na własny koszt – zamontowano stół betonowy oraz ustawiono bujak „kogucika”. Całość zadania to ok 13 tyś zł.

Porządki

W sierpniu podjęta została inicjatywa zrobienia porządków na skarpie przy straży. Prace obejmowały: obcinanie krzewów, drzew zamiatanie i wywóz liści, gałęzi. Oprócz osób starszych ( pani Ania, Lucyna, Edyta, panowie Dawid, Krzysztof i Bartek bardzo aktywnie uczestniczyła młodzież z drużyny MDP i nie tylko). Dziękuję wszystkim którzy brali udział w tych pracach

Dzień Ziemniaka

4 września 2021 roku odbył się XII Dzień Ziemniaka – Organizatorem był Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Ściborowice. Do konkursu potraw zgłoszono 14 potraw. Każda osoba która przedstawiła potrawę otrzymała upominek. Były również zabawy i gry oraz występ trio pod przewodnictwem Rafała Kusiek które przygotowało piosenkę o Ściborowicach. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do organizacji tego dnia ziemniaka – począwszy od zakupów artykułów spożywczych,upieczeniu ciast, przygotowaniu sali oraz posprzątaniu po imprezie.

Dzień dziecka

26 czerwca w Ściborowicach odbył się piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka. Organizatorami pikniku byli: Sołectwo Ściborowice,Świetlica Środowiskowa oraz PZW koło Otmęt Pogoda i humory dopisywały, a każde dziecko biorące udział w rozgrywkach wędkarskich i sportowych, wygrało puchar. zdjęcia można znaleźć na stronie

rozliczenie wykorzystania funduszu sołeckiego za rok 2020

Pod koniec roku 2020 z funduszu sołeckiego z zadania nr 1 Utrzymanie i rewitalizacja terenów zielonych – zakupiono ok 9 ton kamienia z przeznaczeniem na rozplantowanie na terenie wokół przystanku szkolnego przy ul Krapkowickiej. 24 kwietnia z pomocą dh z MDP przy OSP w Ściborowicach została rozłożona mata a następnie rozplantowany kamień widoczny na jednym ze zdjęć. Dziękuję młodym druhom za ich pomoc.

Plik do pobrania (tutaj)

Paczki

W związku z pandemią i niemożnością zorganizowania spotkania opłatkowego w sołectwie Ściborowice kwotę przeznaczona na ten cel /1002 zł/ w porozumieniu z przedstawicielem UMiG w Krapkowicach wykorzystano do zrobienia paczek mikołajkowych dla dzieci od 1 roku życia do 8 klasy włącznie oraz dla osób starszych 65+ samotnych /wdowy i wdowcy/ razem zrobiono 65 paczek. Dziękuję osobom które podjęły się trudu zakupów i zrobienia paczek

Dożynki

4 października 2020 w kościele pod wezwaniem NMP w Komornikach odbyły się dożynki Kościelne. Organizatorami tych dożynek były sołectwa Ściborowice i Borek. Panie w strojach regionalnych wniosły do kościoła koronę żniwną oraz kosz produktów z tegorocznych żniw. Starostami dożynek byli Państwo Adamczyk

Pomoc dla Rafała

15 sierpnia 2020 roku o godz. 15:00 rozpoczął się konwój charytatywny dla Rafała. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem konwoju był dh Tomasz T. z OSP Kórnica. Dzięki akcji a TVP oraz Teleexpressie cała akcja miała ogólnopolski wymiar. Do Ściborowic przyjechali druhowie z OSP z całego województwa i nie tylko .W sumie w konwoju uczestniczyło ponad 50 samochodów ok. 400 strażaków. Po ustawieniu samochodów na ulicy polnej w Ściborowicach druhowie przeszli w szyku pod posesję państwa Kusiek gdzie Rafał otrzymał puchar, koszulkę, książkę o Kubie Błaszczykowskim który również wsparł akcję finansowo. Po wręczeniu upominków cała grupa strażaków wykonała 14 przysiadów a następnie cały konwój przejechał do Kórnicy gdzie na polu utworzono z samochodów pożarniczych napis RAFAŁ. Celem głównym tej akcji było zebranie kwoty 200 tyś zł potrzebnych na zakup protezy z którą Rafał będzie mógł się poruszać tak jak by miał własną nogę.